विशवस्त मंडळ

श्री. गणेश देशमुख

जि्ल्हा व सत्र न्यायाधीश,नाशिक.
अध्यक्ष


श्री. वैभव दिनकर पुजारी

विश्वस्त

श्री. धनंजय अनंत पुजारी

विश्वस्त

श्री. उमेश अरविंद पुजारी

विश्वस्त

श्री. पांडुरंग पंडीत बोडके

विश्वस्त

डॉ. अतुल विजय वडगांवकर

विश्वस्त

अॅड. ओमप्रकाश गणेशदास लोया

विश्वस्त

श्री. मंडलेश्र्वर माधवराव काळे

विश्वस्त

अॅड. दत्तप्रसाद विष्णू निकम

विश्वस्त

श्री. मंदार दिवाकर जानोरकर

विश्वस्त

डॉ. एकनाथ गणेश कुलकर्णी

विश्वस्त

ऑनलाईन दर्शन

मंदिरातील दैनंदिन कार्यक्रम

दैनंदिन कार्यक्रमांचे वेळापत्रक

 • पहाटे
  ५:३० ते ६:३० श्रींची काकडआरती
 • सकाळी
  ७:०० ते ८:०० सनई वादन व भुपाळी
 • सकाळी
  ८:०० ते १०:०० श्रींची मंगल आरती
 • सकाळी
  १०:३० ते १:०० श्रींची महापुजा महान्यास, महाआरती
 • दुपारी
  ३:०० ते ५:०० विविध भजनी मंडळाचे भजन
 • सांयकाळी
  ७:०० ते ८:०० श्रींची शेजआरती
 • रात्री
  ८:०० ते १०:०० किर्तन